Pengumuman Emiten

Penyampaian laporan tahunan

 24 Februari 2015

Lampiran

  1. AR Jasa Marga 2014.pdf (9.805.569 byte)
  2. Announcement (26.990 byte)
  3. Surat ke BEI ttg Penyampaian Laporan Tahunan JSMR 2014.pdf (247.044 byte)